Whistleblowing

Vnitřní oznamovací systém podle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, pro společnost EP Commodities, a.s.

Příslušnou osobou podle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, je pro společnost EP Commodities, a.s.:

Jana Slavíček Krautwurmová
tel.: +420 234 769 696
e-mail:jana.krautwurmova@epcommodities.cz

E-mailová adresa příslušné osoby slouží výlučně ke sjednání schůzky pro osobní oznámení, nikoliv k podávání oznámení.

 Oznámení lze podat:

  • písemně, prostřednictvím chráněného webového rozhraní Whistlelink (viz níže),
  • ústně, a to buď:
    • pořízením zvukové nahrávky prostřednictvím chráněného webového rozhraní Whistlelink (viz níže); nebo
    • osobním oznámením příslušné osobě.

Preferovaným kanálem pro podávání oznámení je chráněné webové rozhraní Whistlelink, které je přístupné z adresy:

https://epcommodities.whistlelink.com pro společnost EP Commodities, a.s.

Oznámení ve smyslu zákona lze podat také prostřednictvím externího oznamovacího systému Ministerstva spravedlnosti.