Představenstvo

 Níže uvedené osoby byly nominovány na členy Představenstva.