Dozorčí rada

Níže uvedené osoby byly nominovány na členy Dozorčí rady Společnosti.